Skodapopma.jouwweb.nl

Garage Popma OBNR018912540B01KVKNR080193840

Garage Popma  is een sinds 1958 opgericht bedrijf gespecialiseerd in Skoda. Aanvankelijk VOF, nu eenmanszaak. Wij richten ons vooral op onderdelen van alle Skoda en L&K modellen, reparatie en revisie van onderdelen, (deel)restauratie van Skoda automobielen, reparatie en onderhoud aan Skoda's en verkoop van nieuwe en gebruikte Skoda's.

Deze website is under construction

Eigenaar Website is Popma Deutschland

P/A Total Popma

Nieuwe Ubbergseweg 160

6522 KN Nijmegen

Popma Deutschland begeleid Popma in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Ukraine en Zwitserland op het gebied van o.a. handel, handelscontacten, import, vestigingen en vertegenwoordigingen in deze landen, juridische bijstand, etc.

COPYRIGHT (c):

Alle bestanden, logo's en teksten zijn onderdeel van intellectueel eigendom. De pagina's, foto's of delen ervan mogen enkel en alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming  gebruikt, verwerkt, verandert en/of vermenigvuldigt worden op welke wijze dan ook en met welk middel dan ook.

AANSPRAKELIJKHEID:

Skodapopma (Garage Popma, Popma's Autobedrijf) opereert volledig onafhankelijk, los van enige organisatie, bedrijf, overheidsinstantie of enig onderdeel hiervan, etc. Wij wensen geen enkele associatie te hebben met Pon of een van haar geleide, afgeleide of verbonden bedrijven dan wel ondernemingen en/of organisaties. Popma is sinds 1958 gespecialiseerd in Skoda. Door importeur H.Englebert N.V. aangesteld als officiëel dealer, door De Binckhorst Auto en Motorimport B.V. als enige in de Skoda-organisatie onbepaald omgezet in 1992 in officëel servicedealer tot in lengte van dagen.

Wij kunnen niet instaan voor volledigheid, actualiteit, kwaliteit of juistheid van de  hier op het internet gepubliceerde informatie in welke vorm dan ook. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die door het gebruik van de aangeboden informatie ontstaat of zou kunnen ontstaan. Aansprakelijkheid uit het gebruik van verkeerde of onjuiste informatie kunnen alleen geldend gemaakt worden bij grove schuld en dit alleen tot zover de aansprakelijkheidsverzekering dit dekt.

Alleen Nederlands recht is van toepassing en alleen de rechtsgang naar de Nederlandse rechter staat open, waabij de Rechtbank van Zutphen rechter van eerste aanleg is.

Er is gebruik gemaakt van het eigen archief. Alle mogelijke eigenaren van intellectueel eigendom hebben we opgespoord, dan wel gepoogd op te sporen. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat een eigenaar niet is benaderd, wil deze dan contact opnemen.

Geleverde onderdelen, diensten en auto's die (nog) niet (volledig) betaald zijn blijven eigendom van Garage Popma totdat het volledige

bedrag is voldaan.